Kategoriarkiv: Detaljplan och VA

Detaljplan och VA i Stava

Föreningen hade under 2018 flera uppvaktningar och möten med kommunens tjänstemän och politiker inför valet om behovet av en detaljplan och kommunalt VA i Stava. I början av 2019 hade föreningen ett möte med kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher som tydligt signalerade om möjligheten till tidigarelagd detaljplan och VA, än vad den nya översiktsplanen anger som antogs 2018. Föreningen lovades då en återkoppling om mer detaljer inom ca 10 dagar och ytterligare detaljer innan Läs mer [...]

Roslagspartiets svar på föreningens frågor

Roslagspartiet inkom med följande svar den 20 aug. Se föreningens hela brev med frågor i inlägg den 19 aug på hemsidan. Styrelsen Fråga 1. Hur ser ert parti på den utveckling som är på gång i Stava där kommunen medger flerfamiljsboende. Fråga 2. Är ert parti beredd att medverka till beslut att Stava skyndsamt kan erhålla detaljplan och kommunalt VA, så möjligheten till flerfamiljsboenden kan ske utan risk att inte erhålla god vattentillgång. Jag har tagit del av era Läs mer [...]

Kristdemokraternas svar på föreningens frågor

Kristdemokraterna inkom med följande svar den 20 aug. Se föreningens hela brev med frågor i inlägg den 19 aug på hemsidan. Styrelsen Fråga 1. Hur ser ert parti på den utveckling som är på gång i Stava där kommunen medger flerfamiljsboende. Fråga 2. Är ert parti beredd att medverka till beslut att Stava skyndsamt kan erhålla detaljplan och kommunalt VA, så möjligheten till flerfamiljsboenden kan ske utan risk att inte erhålla god vattentillgång. Med anledning av frågor Läs mer [...]

Centerns svar på föreningens frågor

Centern inkom med följande svar den 14 aug efter att de begärt ett sammanträffande med föreningen vilket skedde 5 aug i lekparken där man på plats ville sätta sig in i  situationen.  Se föreningens hela brev med frågor i inlägg den 19 aug på hemsidan. Styrelsen Fråga 1. Hur ser ert parti på den utveckling som är på gång i Stava där kommunen medger flerfamiljsboende. Fråga 2. Är ert parti beredd att medverka till beslut att Stava skyndsamt kan erhålla detaljplan och Läs mer [...]

Socialdemokraternas svar på föreningens frågor

Socialdemokraterna inkom med följande svar den 14 aug. Se föreningens hela brev med frågor i inlägg den 19 aug på hemsidan. Styrelsen Fråga 1. Hur ser ert parti på den utveckling som är på gång i Stava där kommunen medger flerfamiljsboende. Fråga 2. Är ert parti beredd att medverka till beslut att Stava skyndsamt kan erhålla detaljplan och kommunalt VA, så möjligheten till flerfamiljsboenden kan ske utan Vi har fått frågan från er förening om hur vi ser på utvecklingen Läs mer [...]

Moderaternas svar på föreningens frågor

Moderaterna inkom med följande svar den 7 aug och på den följdfråga föreningen ställde kompletterades svaret den 15 aug. Se föreningens hela brev med frågor i inlägg den 19 aug på hemsidan. Styrelsen Fråga 1. Hur ser ert parti på den utveckling som är på gång i Stava där kommunen medger flerfamiljsboende. Fråga 2. Är ert parti beredd att medverka till beslut att Stava skyndsamt kan erhålla detaljplan och kommunalt VA, så möjligheten till flerfamiljsboenden kan ske utan Läs mer [...]

Fråga till våra lokal politiker

Styrelsen har beslutat tillställa samtliga 11 lokala partier i kommunfullmäktige ett brev med frågor kring hur de ser på den situation som börjar uppstå i Stava. Till dags datum har 3 svar inkommit från (M), (S) och (C) i nämnd ordning, som vi redovisar specifikt och oredigerat i kommande inlägg.  Vartefter eventuellt flera svar inkommer blir de givetvis redovisade på hemsidan. Nedan redovisas hela föreningens brev med frågorna. Styrelsen --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Frågor Läs mer [...]

Bygglov för flera hushåll i Stava

Våra båda föreningar har som tidigare informerats reagerat och inlämnat synpunkter på bygglov som medför 3 eller flera hushåll per fastighet. Av de reaktioner styrelsen erhållit har flera boende och grannar reagerat på liknande sätt. Styrelsen har beslutat, och idag insänt en skrivelse med konkreta frågor till samtliga 11 politiska partier i Stava hur de ser på den oplanerade förtätningen av Stava som pågår, samtidigt som man i den nya Översiktsplanen anger att Stava ska nedgraderas Läs mer [...]

Bygglov för flerfamiljshus i Stava

Föreningen har noterat att kommunen godkänt ett bygglov för flerfamiljsboende på Hagtornsvägen på upp till 3-6 hushåll. Föreningen erhöll felaktigt ingen Grannförfrågan vilket vi påtalat för kommunens bygglovchef. I dagarna har erhållits Grannförfrågan för ytterligar 4 bygglov på Stavavägen där samtliga ansökningar innebär flerfamiljsboende på upp till 3 hushåll. D.v.s. 12 hushåll istället för 4 som ska dela på tillgången av grundvattnet, trafikera våra ännu inte Läs mer [...]