Medlemskap i Stava Fastighetsägarförening

Medlem i Stava Samfällighetsförening med fastighetsbeteckning t.o.m. Stava 4:201 har enligt föreningens stadgar rätt att vara medlem i Stava Fastighetsägareförening. Föreningen är lagfaren ägare av fastigheterna Stava 4:176, 177 och 192. Medlem har även möjlighet till båtplats på föreningens båtbrygga i Garnsviken samt fiskerätt i Garnsviken via servitut.

Medlemsavgiften per fastighet fastställs av årsmötet och är för tillfället 250 kr per fastighet