Bygglov för flerfamiljshus i Stava

Föreningen har noterat att kommunen godkänt ett bygglov för flerfamiljsboende på Hagtornsvägen på upp till 3-6 hushåll. Föreningen erhöll felaktigt ingen Grannförfrågan vilket vi påtalat för kommunens bygglovchef.

I dagarna har erhållits Grannförfrågan för ytterligar 4 bygglov på Stavavägen där samtliga ansökningar innebär flerfamiljsboende på upp till 3 hushåll. D.v.s. 12 hushåll istället för 4 som ska dela på tillgången av grundvattnet, trafikera våra ännu inte utbyggda vägar samt installera eget avlopp.

Föreningen har reagerat och kommer inlämna yttrande mot bygglovet då det strider mot den gamla detaljplanen från 50-talet på 5-6 punkter. Föreningen har även påtalat att en utveckling där nybyggnation och viss ombyggnation på Stavas 183 fastigheter skulle kunna innebära uppemot 4-500 hushåll i Stava. Det finns ingen utredning eller garanti att områdets grundvattentillgång är så pass god att den inte skulle riskeras om borrhål för vatten mer än fördubblas. Yttrandet är inte riktat till fastighetsägaren utan mot kommunen och dess bristande planering av VA, när man tillåter oplanerad förtätning.

Föreningen har under året uppvaktat kommunledningen m.fl. politiker om tidigare beslut att Stava var prioriterat för ny detaljplan och kommunalt VA, mot den “nedgradering” som skett i den nya Översiktsplanen. Där planeras inte för ny detaljplan och VA förrän om 10-15 år. Hur ser våra möjligheter ut att få god och bra tillgång till vatten om -15år om denna oplanerade förtätning blir regel. Stavas 183 tomter har aldrig ägts av så många byggbolag som idag.

Vill du som medlem protestera mot kommunens oplanerade förtätning av Stava utan att ta ansvar för att förbereda kommunalt VA kan du senast på måndag tillskriva kommunen på bygglov@osteraker.se med dina synpunkter. Därefter ska bygglovet handläggas.

Styrelsen

6 tankar kring ”Bygglov för flerfamiljshus i Stava

 1. Hej,

  Bra att styrelsen meddelar att man tänker bestrida byggloven.

  Tycker dock att det är lite som äpplen och päron och oavhängigt av varandra. VA-lobbying – superbra, är dock tveksamt till relationen med byggloven.

  För att bilda sig en uppfattning vore det bra att ta del av byggloven först och främst. Tycker inte att tolkningar har företräde i en sådan viktig sak.

  Eftersom jag har begärt ut bygglov på Hagtornsvägen (pga tidigare händelse) så vet jag att det inte stämmer överens med den informationen ni nu delar. Sedan om det inte blir enligt bygglovsplan i slutänden är det en risk man får ta med tanke på att alla vill göra det bästa för Stava och inte göra något av illvilja eller ekonomisk vinning.

  Det förutsätter iaf jag, eller har några nyinflyttade grannar med nybyggnationer dränerat grundvattennivån så fatalt att det haft effekter på grundvattennivån som ni kan påvisa med fakta?

  Jag ser gärna full transparens kring vad som är på g så inga onödiga spekulationer och oro skapas.

  Jag är personligen glad att Stava blir ännu mer av ett levande, växande område med nya fina hus och fantastiska nyinflyttade Stavabor. Kanske kan t.o.m. kommunikationerna bli bättre med bussar.

  Tveksam till att det verkligen är så att det kommer att slås upp flera stycken “Turning Torsos” som dränerar grundvattnet om man nu får raljera lite.

  Så bra att det regnar nu så vår “öken” i Stava fylls på.

  Skämt åsido, ha en fin midsommar och det kommer finnas vatten så det blir över till alla.

  1. Jag vet inte vilket underlag du har för dina synpunkter. Styrelsen har i vart fall utgått från planbestämmelserna från 50-talet samt det faktum att ingen undersökning är gjord hur vårt tillgången til grundvatten är i Stava.
   Föreningens oro framfördes även för flera år sedan då bergtäkten n.v. om Stava fick tillstånd att bryta berg under grundvattennivån.

   Hur detta och bygglov för fler än 181 fastigheter i Stava påverkar vårt framtida grundvatten vet vi inte förrän det eventuellt börjar ta slut hos vissa medlemmar. Men då är det för sent. Kommunens planmonopol bör innehålla ansvar för att invånarna har så god tillgång till vatten som möjligt innan man medger oplanerad förtätning av ett område.

 2. tycker att man ska hålla sig till dom regler som gäller 120 m2 + 30 som står i detalj planen
  man vill ju inte förtäta stava dom tomter som man har räcker till var o en . sen blir det förskola affär etc .nej sätt stopp för deras byggplaner .nej inga flerfamiljshus här tack

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *