Om föreningen

Stava består av två föreningar, Stava fastighetsägarförening och Stava samfällighetsförening.

Stava fastighetsägarförening bildades 1950. Det fösta året ägnades åt föreningsbildning, stadgar och namnfrågan. Därefter följde stora frågor såsom vägarna som inte var färdigställda, att ordna en badplats vid Långsjön och att försöka få en busslinje till Stava. Frågor som fortsatt aktualiserats i olika format genom åren!

Föreninges ändamål då, liksom nu, är att vårda och värna för områdets bästa och verka för aktiviteter inom området som stärker boendegemenskapen. Därutöver ansvarar föreningen för att förvalta föreningens fastigheter och tillgångar samt bevaka medlemmarnas gemensamma intressen men också att kunna utgöra ett organ vid förhandlingar mot myndigheter, bolag och enskilda personer.

Stava samfällighetsförening har till uppgift och ändamål förvaltning av området innefattande:

– områdets vägar
– områdets bad
– trätrappa vid Långsjön
– gång-och bilväg
– lek-och festplats
– bollplan
– färskvattenbrunnar
– vattenområden
– grönområden

Föreningarna håller årsstämma samma dag, på varandra efterföljande tider.
Som medlem har du möjlighet att inför årsstämman inskicka motioner om ärenden/ förslag kring föreningarnas verksamhet. En motion som ska behandlas på årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 31 december.