Stavabadet

Föreningens vatten i Garnsviken klipps och röjs från framförallt bottenväxter vid behov av anlitad entreprenör.

Föreningen har ingen som utför regelbunden städning av badet så medlemmarna förväntas städa och hjälpa till att hålla rent och snyggt, även om det varit utomstående som inte lämnat lika rent efter sig som vi vill ha det. På badet finns sedan gammalt en markduk med pålagd badsand för att minimera den gyttja som annars finns på sjöns botten. Av detta skäl får inget fiske ske från badbryggan, se vidare under rubriken ”fiske”. Kontakta ansvarig styrelse-ledamot för Stavabadet för frågor.

Hundar ska hållas kopplade och inte vistas i badet under säsong.