Kategoriarkiv: VA & Rosenkälla

Rosenkälla trafikplats

Den 22 juni i år fastställdes vägplanen för trafikplats Rosenkälla som är förutsättningen att handelsområdet ska kunna påbörjas i enlighet med den detaljplan som fastställdes för över ett år sedan. Vägplanen överklagades inte och vann därmed laga kraft den 28 juli. Enligt Trafikverket bedömer man att byggstart kan ske under 2018 och att projektet kan vara färdigt 2020. Dessa tider ligger helt i linje med övriga planer för infrastruktur kring handelsområdet vad gäller bl.a. Läs mer [...]

Vatten & Avlopp i Stava

Detaljplan för Rosenkälla Handelsplats antogs av Österåkers Kommun 2015. Byggstart kommer nog inte påbörjas förrän vägplanen för Rosenkälla Trafikplats vunnit laga kraft. När markägaren för Rosenkälla bestämmer byggstart är kommunen skyldig att leverera VA till området inom 2-3 år enligt avtal. Viss förberedelsearbete för detta skedde inför byggstarten 2009, som avbröts. Då fanns inga direkta planer på en detaljplan för Stava. Inför kommande utbyggnad av Rosenkälla, och Läs mer [...]

Beslut utbyggnad Rosenkälla

Den 1 september beslutade kommunfullmäktige att anta ny detaljplan för Rosenkälla Handelsområde etapp 1, samt godkände förslag till exploateringsavtal med Orrtornet AB och Wasatornet AB (familjen Douglas). Fullmäktige beslutade även ingå genomförandeavtal med Trafikverket avseende ombyggnad av Rosenkälla trafikplats. Detta bör innebära att när besluten vunnit laga kraft kommer planeringen för detta att kunna ta fart om inte exploatören (Orrtornet AB ) har andra planer. Men det Läs mer [...]

Utbyggnad Rosenkälla

Styrelsen vill försöka förmedla det beslut som togs av kommunfullmäktige i går (16/6) angående, dels exploateringsavtalet med markägaren samt detaljplanen för Rosenkälla. Det fanns en uttalad positiv inställning från alliansens alla partier samt stora delar av oppositionen (bl.a. s och rp). Dock begärde hela oppositionen en  "återremittering" av ärendet för att bättre kunna sätta sig in i avtalet och planens åtagande, risker och kostnader som man uttryckte det. Det finns inom Läs mer [...]