Kristdemokraternas svar på föreningens frågor

Kristdemokraterna inkom med följande svar den 20 aug. Se föreningens hela brev med frågor i inlägg den 19 aug på hemsidan.
Styrelsen

Fråga 1. Hur ser ert parti på den utveckling som är på gång i Stava där kommunen medger flerfamiljsboende.

Fråga 2. Är ert parti beredd att medverka till beslut att Stava skyndsamt kan erhålla detaljplan och kommunalt VA, så möjligheten till flerfamiljsboenden kan ske utan risk att inte erhålla god vattentillgång.

Med anledning av frågor från Er vill vi svara följande:

  1. Vi anser – i likhet med Stava Fastighetsförening – att en balanserad och måttfull utbyggnad av flerfamiljsboende kan tillåtas. Samråd bör ske med fastighetsföreningen/ Stava Samfällighetsförening.
  2. JA – Kd är beredda att ”medverka till att Stava skyndsamt kan erhålla detaljplan och kommunalt VA”. Vi säger nej till oplanerad förtätning utan att ha säkrat god vattentillgång.
    Generellt sett är det viktigt att snarast ta bort osäkerheten för de boende i Stava vad gäller framtida boendeförhållanden och boendevillkor.

För Kristdemokraterna i Österåker
Åkersberga i augusti 2018
Arne Elstrand, ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *