Fest- och lekplats

På festplatsen anordnar festkommittén midsommarfest på midsommarafton enligt särskilt meddelande på föreningens hemsida och anslagstavlor i området.

Festplatsens dansbana kan av medlem lånas vid eget arrangemang. Kontakta den ansvarige styrelseledamoten för frågor.

Hundar ska hållas kopplade i lekparken.