Kategoriarkiv: Årsmöte

Ny styrelse i Stavaföreningarna

Hej alla medlemmar Årsmötet i april valde delvis ny styrelse som därefter har konstituerat sig enligt följande Chang Strömberg, Lönnv 32. Ordförande (vald på årsmötet) Eva-Lisa Palmtag, Stavav7. Sekreterare Rolf Wide, Poppelv 36. Kassör Rolf Holmström, Sjöbergsv 14. Ledamot och ansvarig för Stavabadet och båtbryggan Göran Christiansson, Askv 10. Ledamot och ansvarig för vägar Jante Kiesbye, Stavav 14. Ledamot och ansvarig för Långsjöbadet och Långsjön Jonas van Der Läs mer [...]

Årsmötet 2021

Styrelsen har tidigare flyttat fram årsmötet till  maj månad, men i veckan beslutades att flytta fram årsmötet ytterligare, och denna gång preliminärt till söndagen den 20 juni och att det hålls på festplatsen som ifjol. Vi hoppas utvecklingen i samhället och möte utomhus gör det möjligt för de flesta att då kunna närvara.

Medlemsavgiften kommer debiteras med sista betalningsdag den 30 juni (istället för den 31 maj) efter årsmötets genomförande.

Styrelsen

Fastighetens andelstal vid förekomsten av extra hushåll

Årsmötet beslutade 2020 om ”avgift för allmänt underhåll” motsvarande 2 andelar för de fastigheter som har fler hushåll än ett på sin fastighet, i stället för att fastigheten åsätts ytterligare 4 andelar. Denna variant har som konstruktion varit av frivillig art. Styrelsen har fakturerat de fastigheter som har bedömts ha extra hushåll, som medfört visst merarbete i diskussioner och argumentation med berörda. Flera fastigheter har inte betalat alls trots påminnelser och inte Läs mer [...]

Årsmötet 2021

Styrelsen i de båda föreningarna i Stava har beslutat att flytta fram årsmötet till maj månad pga rådande förhållande kring pandemin i samhället.

Nytt preliminärt datum för årsmöte är söndagen den 9 maj. Styrelsen återkommer den 14 april med  eventuell bekräftelse på tid och plats.

Styrelsen

Medlemsinfo via e-brev

Styrelsen har som bekant skjutit upp årets årsmöte ett par gånger pga rådande pandemi. Det preliminära datumet för årsmöte utomhus på festplatsen den 16 augusti i Stava ska styrelsen ta ställning till den 28 juli, och en del tyder på att årsmötet då kommer bli av, som det ser ut nu. Kallelse eller besked om annat datum för årsmötet kommer efter den 28 juli. Senaste utskick om medlemsavgift har hos flera mottagare hamnat i mottagarens ”skräpkorg”. Föreningen har låtit Telia Läs mer [...]

Kommande barmarksunderhåll

Styrelsen har beslutat att påbörja arbetet med barmarksunderhållet 2020 enligt det förslag till budget 2020 som årsmötet ännu inte haft möjlighet att ta ställning till (pga coronaläget). Styrelsen har även beslutet påbörja planeringen att åtgärda och bygga ut p-platsen bredvid cykelstallets ordinarie plats, som en motion till årsmötet föreslår. I nästa vecka kommer samtliga vägdiken att kantskäras och åtgärdas i övrigt. Så fort som alla rishögar har flisats kommer vägarna Läs mer [...]

Årsmötet i april

Styrelsen har ikväll haft telefonmöte och konstaterat att något årsmöte kommer inte kunna hållas den 19 april. Nästa preliminära tid för årsmöte är den 17 maj. Vi återkommer i början på maj om årsmötet, och vad som händer med midsommarfestligheterna. Styrelsen har beslutat att ställa in den planerade aktivitetsdagen den 25 april och Långsjöföreningen har inte för avsikt att arrangera någon valborgssammankomst. Styrelsen har beslutat att årets medlemsavgifter ska till Läs mer [...]

Årsmötet 2020

Styrelsen träffades i dag i Folkets Hus istället för årsmötet och tvingades ta en del beslut som årsmötet normalt skulle besluta om först. Men under dessa omständigheter i samhället bedömer vi att i viss mån måste styrelsen besluta ändå. Styrelsen är fortsatt intakt och beslutsmässig. De ledamöters mandat som skulle löpt ut på årsmötet gäller t.v. och längst tills det ordinarie årsmötet kan hållas. Styrelsen har två preliminära datum då försök att hålla årsmötet Läs mer [...]

Årsmötet 2020 inställt

Efter den senaste utvecklingen kring virusspridningen och det obehag flera känner för att närvara på årsmötet har styrelsen i dag beslutat att ställa in årsmötet 2020 som skulle hållits nu i helgen på söndag kl 12.00.

Styrelsen återkommer med ny kallelse på tid och plats så fort som förutsättningarna i samhället gör det lämpligt.

Styrelsen

 

 

 

Kallelse årsmöte

Stava Samfällighetsförening och Stava Fastighetsägareförening har via e-brev kallat till årsmöte söndagen den 10 mars kl 12.00 i Folkets Hus Åkersberga.

Har någon inte erhållit årsmöteshandlingarna kontakta ordföranden/sekreteraren eller meddela på föreningens adress. Styrelsen har kopierat dagordningen men avser visa övriga årsmöteshandlingarna på storskärm på årsmötet, och hoppas den som önskar papperskopia kan skriva ut dessa på egen hand.

Styrelsen