Roslagspartiets svar på föreningens frågor

Roslagspartiet inkom med följande svar den 20 aug. Se föreningens hela brev med frågor i inlägg den 19 aug på hemsidan.
Styrelsen

Fråga 1. Hur ser ert parti på den utveckling som är på gång i Stava där kommunen medger flerfamiljsboende.

Fråga 2. Är ert parti beredd att medverka till beslut att Stava skyndsamt kan erhålla detaljplan och kommunalt VA, så möjligheten till flerfamiljsboenden kan ske utan risk att inte erhålla god vattentillgång.

Jag har tagit del av era frågor angående utvecklingen av ert bostadsområde i Stava.

När det gäller områdets framtida planering så har vi som politiskt parti att ta ställning när planförslag läggs fram till kommunstyrelsen.

När en sådan process startar har vi i allmänhet kontakt med föreningar och enskilda som berörs av de presenterade planerna. Att i nuläget gå in i enskilda beslut i bygglovsärenden gör vi endast genom våra ledamöter i byggnadsnämnden, där alliansen har majoritet och oftast röstar igenom sina förslag.

Beträffande planläggningen av ert område är min bedömning att det kan ta en avsevärd tid eftersom VA frågan för kommunen i sin helhet är under process och en lösning ännu inte kunnat presenteras om vi skall anslutas till Käppala eller bygga en egen ny reningsanläggning.

Ert område upplever jag inte som prioriterat heller för planläggning i närtid.

Hoppas kunna få återkomma till er när vi får något ärende till kommunstyrelsen som handlar om utvecklingen av Stava-området.

Som ni kanske sett i valrörelsen är ju en av våra programpunkter  just “varsammare utbyggnadstakt”.

Med vänlig hälsning
Roslagspartiet
Hans Hellberg
Partiordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *