Kategoriarkiv: Väg 276

Ombyggnad 276an förbi Stava

Trafikverkets planer för vägutbyggnad av 276an mellan Säby och Ryds Långbro ska enligt vägutredning från 2002 byggas om, med bl.a. en lokalväg för busstrafik som man planerat lägga norr om 276an helt eller delvis genom Stava. Detta har föreningen motsatt sig i alla år och har krävt en utredning att förlägga denna lokalväg söder om 276an. Under 1:a kvartalet 2016 planerar Trafikverket start av en  -Åtgärds Val Studie-  (ÅVS) för denna vägsträcka. Det är en form av ny utredning Läs mer [...]

Ombyggnad väg 276, Sjöbergskorsningen

Som informerades på årsmötet har myndigheten i Borlänge, som fastställer arbetsplaner för ny- och ombyggnad av vägprojekt, inte godkänt Trafikverket Stockholms vägplan för ombyggnad av väg 276 etapp 1 ska innebära att Sjöbergskorsningen stängs, och som föreningen befarar, trafiken leds på Stavavägen istället. Trafikverket Stockholm har därefter tvingats omarbetat sin vägplan och etapp 1 på sådant sätt att etappen sträcker sig som tidigare från Sockenvägen i Åkersberga men Läs mer [...]

Sjöbergskorsningen

Stava Fastighetsägareförening har, enligt beslut på årsmötet, motarbetat Trafikverket Region Stockholms (Trv Sthlm) planarbete att helt stänga korsningen mellan Sjöbergsvägen (väg 972) och Väg 276 i ombyggnaden i etapp 1. Föreningen har motsatt sig detta från första samrådsmötet till näst högsta beslutsinstansen, som är Trafikverket i Borlänge.   Trv Sthlm hade inte tagit hänsyn till, eller utrett konsekvenserna av, att trafiken från/till Sjöberg mm största delen skulle Läs mer [...]

Väg 276 ombyggnad etapp 1

Länsstyrelsen har inte fullföljt sitt tidigare beslut att kräva att Trafikverket (Trv) löser frågan om genomfartstrafik på Stavavägen om man avser stänga Sjöbergskorsningen. Trafikverket har i ett beslut den 17 maj -13 (benämnt yttrande) fastslagit att man tillstyrker förslaget att delvis stänga korsningen vid Sjöbergsvägen utan att Trv redovisat en lösning på genomfartsproblemet. Yttrandet är översänt till Trafikverkets myndighetsavdelning i Borlänge som slutligen ska besluta Läs mer [...]

Länsstyrelsens beslut att av- eller tillstyrka Trafikverkets arbetsplan för ombyggnad av väg 276 etapp 1 med effekt att Sjöbergskorsningen delvis stängs av.

Vid kontakt med Länsstyrelsen inför deras beslut att av- eller tillstyrka arbetsplanen för ombyggnad av väg 276 etapp 1, kan föreningen nu, helt plötsligt, ”läsa mellan raderna” att länsstyrelsen börjat svänga i frågan om att inte längre kräva Trafikverket på en lösning av genomfartstrafiken på Stavavägen. Tidigare har länsstyrelsen framfört att Trafikverket ska lösa frågan om genomfartstrafik på Stavavägen som uppenbarligen blir följden av att man stänger Sjöbergskorsningen Läs mer [...]

Samfällighetsföreningens synpunkter på ombyggnad av Väg 276 och stängd korsning vid Sjöbergsvägen

Som vi redovisade vid förra meddelandet om ombyggnad av Väg 276 så vaknade Trafikverket till liv i sista stund och insåg att man saknade synpunkter från väghållaren för Stavavägen, som kommer att påverkas av genomfart om man stänger vänstersväng in på Sjöbergsvägen från Stockholm. Föreningen har lämnat synpunkter, se bifogade dokument 1210 Synpunkter på reviderad arb.plan Trv , i egenskap av väghållare men något samråd om överenskommelse att stänga Stavavägen har Trafikverket inte Läs mer [...]