P-tillstånd

För att förhindra att vår parkering används av utomstående som infartsparkering krävs p-tillstånd för parkering på våra p-platser. Tillståndet ges endast till medlemmar i föreningen och ingår i årsavgiften. Parkeringstillstånd är personligt och skall läggas synligt i bilens framruta. För erhållande av tillståndet kontaktar du styrelsen via e-post,
e-post: stavaforeningen@telia.com

Saknar du parkeringstillstånd och står parkerad på föreningens p-platser, eller på annan, ej avsedd p-plats i Stava område, riskerar du kontrollavgift av Prevendo som på uppdrag av föreningen bevakar vår p-plats.