Kategoriarkiv: Övrigt

Styrelsen är osäker om prenumeranter på hemsidan fått besked att nytt inlägg  skett på hemsidan. Därför en repris av detta inlägg Hej kära Stavabor, snart är det dags för vårstädning och arbetsdag. För er som är nyinflyttade så är detta vår årliga gemensam aktivitetsdag i Stava som avslutas med en trevlig lunch på dansbanan.   Årets aktivitetsdag fastställdes på årsmötet till lördagen den 22 april med samling kl 9:30 i lekparken. I år har vi följande på Läs mer [...]

Gåva

Dödsboet efter Maj Lis Jakobsson (Poppelv 30) har genom Maud Lövqvist (Poppelv 22) valt att överlämna en oljemålning av Erik Johansson till Stava Fastighetsägareförening. Motivet är Långsjöbadet 1954 med den brygga som då fanns där. Den lär vara placerad ungefär där dagens sandstrand är belägen. Det finns fortfarande medlemmar som har växt upp på Stava från den tiden då Skärgårdstomter AB 1949 styckade sportstugetomterna i Stava, som på den tiden var långt långt från Läs mer [...]

Invasiva växter i Stava

Föreningen har fått påpekande av Länsstyrelsen att vi har/haft Gul skunkkalla som är en förbjuden växt som ska bekämpas, vilket föreningen bevakar. Vi har begärt och fått nedanstående information från Länsstyrelsen om Parkslide. Vad det gäller parkslide så finns det i dagsläget inga fullgoda bekämpningsmetoder så om det rör stabila bestånd, dvs buskage som stått på samma plats och inte börjat sprida sig, så kan det vara bäst att överväga att bara låta den vara tills Läs mer [...]

Årsmöte 15 mars kl 12

Årsmötets planering fortskrider enligt utsänd kallelse och hålls i Folkets Hus lokaler söndagen den 15 mars kl 12.00. Tyvärr får vi inte tillgång till nyckel för huvudentrén vid Swedbank utan får gå in till möteslokalerna via port/dörr nr 16 mittemot P-huset. När det gäller spridning av virus vill föreningen meddela det som Folkhälsoinstitutet rekommenderar, att har man besökt Kina, Sydkorea Italien eller Iran de senaste 14 dagarna bör man inte närvara på detta möte. Man Läs mer [...]

Skolbuss genom Stava

Nu har kommunen beslutat byta ut skoltaxi till skolbuss som ska gå genom Stava. Anbudet togs hemav Bergkvarabuss och trafiken startar den 4 november med en morgontur och tre turer på eftermiddagen. Bussen kommer köra från Sjöbergsvägen med "hållplatser" vid bollplan, Hasselv och utfarten mot 276an. Därefter kommer den gå höger via Rosenkälla Trafikplats för att undvika farlig vänstersväng mot Åkersberga. Bussen är i storleksordningen 22 passagerare och det lär vara antalet elever Läs mer [...]

Synpunkter vägunderhållet

Med anledning av vissa skrivelse på sociala medier om samfällighetens styrelse, dess ordförande och hur vägarna sköts, vill styrelsen informera om följande fakta i ärendet. En medlem har upprepade gånger med sin egen maskin utfört vägskrapning av Poppelvägen fram till sin infart. Föreningen har för flera år sedan påtalat att detta får ske först efter klartecken från föreningen. När detta återigen har upprepats har föreningen skriftligen meddelat berörd medlem detta. Föreningen Läs mer [...]

Årsmötesprotokoll 2018

Ikväll har protokollen från årsmötet 2018 skickats ut till de som föreningen har e-post adress. Ni som inte fått detta har föreningen ingen adress till. Årsmötet beslutade bl.a. att inhämta e-post adresser från alla medlemmar som vill få handlingar och information via e-post. Skicka i så fall din adress till föreningen på stavaforeningen@telia.com

Den som vill ha protokollen via sedvanlig post meddela styrelsen.

Styrelsen

E-post adresser

Årsmötet beslutade att föreningen ska övergå till utskick via e-post för kallelse, årsmötes-protokoll, faktura medlemsavgift m.m. Detta ska givetvis ske i enlighet med nya dataskyddsförordningen som börjar gälla i maj 2018. Föreningen har idag skickat ut information kring detta till de medlemmar vi har e-post adresser till. Några av dessa mottagare fick vi i retur pga fel adress. Ni som idag (1 april) inte fått något e-brev från föreningen efterlyser vi er E-post adress till, Läs mer [...]