Bygglov för flera hushåll i Stava

Våra båda föreningar har som tidigare informerats reagerat och inlämnat synpunkter på bygglov som medför 3 eller flera hushåll per fastighet. Av de reaktioner styrelsen erhållit har flera boende och grannar reagerat på liknande sätt.

Styrelsen har beslutat, och idag insänt en skrivelse med konkreta frågor till samtliga 11 politiska partier i Stava hur de ser på den oplanerade förtätningen av Stava som pågår, samtidigt som man i den nya Översiktsplanen anger att Stava ska nedgraderas i tid då man ska påbörja detaljplan och VA för området.

Vi har begärt svar till mitten av augusti och vi kommer oredigerat delge svaren på hemsidan i god tid innan den 9 september.

Vårt möte med Byggnadsnämndens ordförande i maj är planerat fortsätta efter semestertiden. Frågan om dessa bygglov för flera hushåll per fastighet var då inte känd, så nästa möte känns än mer viktigt att få till stånd. Återkommer med info.

Styrelsen

3 tankar kring ”Bygglov för flera hushåll i Stava

  1. Det verkar ju som att vissa inte förstår att det är planerade fastigheter med flera hushåll per fastighet utan avfärdar det med att det inte är “flerfamiljshus” som är planerade. Det är väl viktigt att verklighetsförankra mer kring detta.

    1. Enligt gammal stadsplan från 50-talet för östra Stava gäller vissa förutsättningar för byggnation. Några av dessa förutsättningar har Bostadsminister Atterfall i förra regeringen slagit undan genom ändringar i Plan- och Bygglagen. Det innebär att man kan få bygga 2-familjs hus + Atterfallshus trots att en stadsplan anger annat. Enligt föreningen, med stöd av ledamot i byggnadsnämnden inom alliansen, har dock flera övriga detaljer i stadsplanen inte beaktats av kommunens bygglov som skett på delegation. Detta har styrelsen beslutat att agera mot och att vi inte erhöll möjlighet till grannsynpunkt innan bygglov medgavs i det aktuella fallet. Hade föreningen getts den möjligheten är det vår uppfattning att bygglov för flerfamiljsboende nog inte medgetts.

      Chang Strömberg, ordf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *