Socialdemokraternas svar på föreningens frågor

Socialdemokraterna inkom med följande svar den 14 aug. Se föreningens hela brev med frågor i inlägg den 19 aug på hemsidan.
Styrelsen

Fråga 1. Hur ser ert parti på den utveckling som är på gång i Stava där kommunen medger flerfamiljsboende.

Fråga 2. Är ert parti beredd att medverka till beslut att Stava skyndsamt kan erhålla detaljplan och kommunalt VA, så möjligheten till flerfamiljsboenden kan ske utan

Vi har fått frågan från er förening om hur vi ser på utvecklingen som är på gång i Stava, där kommunen medger flerfamiljsboende.  Och om vårt parti är bredda att medverka tillbeslut att Stava skyndsamt kan erhålla detaljplan och kommunalt VA. 

Vill börja med att berätta att vi inte har informerats om ev planer från kommunens sida vad gäller ert område. Senast ert område omnämndes var i samband med utarbetande av detaljplan för Rosenkälla, och där har ju  som bekant ingenting hänt sedan dess. 

En detaljplan upprättas oftast utifrån önskemål från markägare som önskar få sin mark reglerad. Så vitt jag vet äger inte kommunen i området någon mark.  Skulle markägare framföra önskemål om en detaljplan är vi naturligtvis positiva till det. 

Mvh 
Ann-Christine Furustrand (S)
Kommunalråd I opposition 
I Österåker 
0708-26 33 96

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *