Medlemsinfo

De båda föreningarna i Stava vill informera att kommande årsmöte kommer hållas söndagen den 10 mars kl 12.00 i Folkets Hus i Åkersberga. Kallelse med årsmöteshandlingar skickas ut per e-post ca 14 dgr innan eller i brevlådan till de som inte har e-post adress. Medlem som önskar skicka in en motion till årsmötet (förslag på beslut) ska insända sådan till någon styrelseledamot eller till styrelsen på denna e-post adress senast 31 december. Motionen bör vara tydlig med vilket Läs mer [...]

Välkommen till midsommarfirande 2023

Välkommen till midsommarfirande! 23 juni 2023 på festplatsen i Stava Ta med egen picknickkorg och fira midsommar med oss! Det bjuds på både dans och levande musik. Program 14.00 reser vi midsommarstången Dans runt stången Fiskdamm (allergiker kan lämna in egen medhavd påse till fiskdammen) Glassutdelning till barnen Lotter Betala gärna med Swish till 076-633 75 86 Stången klär vi kl. 18.30 kvällen innan. Ta med dig familjen, vackra blommor, sekatör och Läs mer [...]

Medlemsavgiften 2023

Båda våra föreningar har via samfälligheten skickat ut faktura via e-brev för två veckor sedan till alla medlemmars e-post adress som man uppgett till föreningen. De fåtal som ingen adress har, har fått fakturan i sin brevlåda. Har man ingen faktura fått, kolla först i er skräppost. Om det ligger där bör man markera föreningens adress som icke skräppost. Kontakta föreningen om ingen faktura erhållits. Sista betalningsdag är den 30 maj -23. Föreningen har haft problem med Läs mer [...]

Styrelsen är osäker om prenumeranter på hemsidan fått besked att nytt inlägg  skett på hemsidan. Därför en repris av detta inlägg Hej kära Stavabor, snart är det dags för vårstädning och arbetsdag. För er som är nyinflyttade så är detta vår årliga gemensam aktivitetsdag i Stava som avslutas med en trevlig lunch på dansbanan.   Årets aktivitetsdag fastställdes på årsmötet till lördagen den 22 april med samling kl 9:30 i lekparken. I år har vi följande på Läs mer [...]

Arbetsdag – Vårstädning

Hej kära Stavabor, snart är det dags för vårstädning och arbetsdag. För er som är nyinflyttade så är detta vår årliga gemensam aktivitetsdag i Stava som avslutas med en trevlig lunch på dansbanan.   Årets aktivitetsdag fastställdes på årsmötet till lördagen den 22 april med samling kl 9:30 i lekparken. I år har vi följande på agendan: plocka ris där det nyligen röjts, t.ex. ut med gångstigen vid Stavavägen. plocka skräp längsmed våra vägar, Läs mer [...]

Eons elkablar i området

På förekommen anledning vill föreningen informera att det arbete som pågår/pågått med rödmarkerade beteckningar i området är på uppdrag av Eon som vill dokumentera sina elkablars förläggning i djup i våra vägar, eftersom föreningen anmält felaktig förläggning till tillsynsmyndigheten. Myndighetens beslut redovisas på årsmötet då det är oklart om det vunnit laga kraft och vad Eon avser vidta för åtgärder.

Styrelsen

Vinterunderhåll

På förekommen anledning vill föreningen informera att vid beställning av halkstopp i torsdags/fredags blev svaret att allt material var tillfälligt slut och kunde inte levereras förrän nästa vecka. Av den anledningen halkbekämpades endast utsatta vägavsnitt som backar mm i fredags och ingen åtgärd kunde ske i morse, då behovet var påtagligt. Nu har föreningen dock fått en ny leverans av halkstopp. Så nu pågår, eller är, vägarna halkbekämpade. Med hopp om en snar vår Styrelsen Läs mer [...]

Årsmötet Stava 2023

Styrelsen kommer under slutet av denna vecka (9) skicka ut kallelse med årsmötes-handlingar via e-post till samtliga medlemmar i de båda föreningarna i Stava. Vid tidigare utskick är det alltid några som inte får de handlingar föreningen skickar ut. Kan bero på att man inte meddelat ändrad adress, brevet hamnat i skräpkorgen (markera och godkänd då föreningens adress) eller av annat oklart skäl. Får föreningen retur från någon adress kommer vi givetvis hantera det på bästa sätt. Läs mer [...]

Vägar och diken

Föreningen har nu utfört arbetet att gå igenom diken med väg- och sidotrummorna utefter Poppelv, Alstigen och Hasselvägen så att vattenflöde har fri väg. Tyvärr har vi påträffat att Eons elkablar i Poppelvägen inte ligger på regelrätt djup. Enligt lagen som hänvisar till ”Svensk Elstandard” ska kablarna ligga på 55 cm och inte över vägtrummorna. Detta är vi ense med Eon om, men trots det ännu ingen enighet vad vi gör åt saken nu. Att byta en vägtrumma med elkablar ovanför Läs mer [...]

Vägarbete Poppelv och Hasselv

I nästa vecka med början på måndag den 19 sep kommer föreningens fortsatta arbete utefter Poppelvägen och Hasselvägen att påbörjas. Föreningen kommer byte gamla och trasiga väg- och sidotrummor. Trasiga och gamla betongrör som sidotrummor (under infarterna) byts innan underhållsansvaret tas över av föreningen efter samråd med berörd fastighetsägare, i enlighet med årsmötets beslut. Arbetena innebär tidvis begränsad framkomlighet men inte helt avstängd väg annat än när Läs mer [...]