Långsjöbadet inklusive bastun

Föreningens vatten i Långsjön klipps och röjs från framförallt bottenväxter varje år av anlitad entreprenör och i viss mån med egen vassbåt.

Föreningen har ingen som utför regelbunden städning av badet så medlemmarna förväntas städa och hjälpa till att hålla rent och snyggt, även om det varit utomstående som inte lämnat lika rent som vi vill ha det. På badet finns sedan gammalt en markduk med pålagd badsand för att minimera den gyttja som annars finns på sjöns botten. Av detta skäl får inget fiske ske från badbryggan, se vidare under rubriken ”fiske”.

Hundar ska hållas kopplade och inte vistas i badet under säsong.

Badbryggan norr om Långsjöbadet är också föreningens men ligger inte på föreningens mark men väl föreningens vatten. Här är det lika viktigt att vi inte lämnar skräp efter oss. Kontakta ansvarig styrelseledamot för Långsjöbadet för frågor.

En utsedd festkommitté anordnar sammankomst på valborg och tänder brasan vid mörkrets inbrott.

Föreningens bastu används som:

  • Herrbastu onsdagar vid 17-18 tiden
  • Dambastu har tillfälligt upphört

Medlem kan boka bastun för privat användning (cirka 3-4 tim). Kontakta styrelsens ansvarige ledamot för Långsjöbadet vilket framgår under rubriken ”om föreningen”.

Hyran 250 kronor ska inbetalas senast 2 dagar innan på det sätt som ansvarige meddelar.

 Praktisk information och ordningsregler gällande bastubad:

  • Vid behov städa ur eldningsluckan så att aggregatet är tömt på aska och eldningsrester
  • Ved till eldning i bastuaggregatet finns intill bastubyggnaden och ingår i hyreskostnaden
  • Fyll alltid vattenkärlet i aggregatet innan du börjar elda
  • Städa alltid ur och säkerställ att vattenkärlet i bastuaggregatet är urtömt när du lämnar bastun

Oaktsamhet eller negligerande av ordningsreglerna kan medföra fakturering av merkostnad och att kommande bokningar inte godkänns.