Styrelsen

Kontakt med styrelsen

Årsmötet för Stava Samfällighetsförening och Stava Fastighetsägareförening har utsett samma styrelse, revisorer och valberedning i de båda föreningarna. Kontakt med styrelsen kan ske via föreningens adress stavaforeningen@telia.com eller direkt till respektive ledamot nedan om kontakten berör ett specifikt ärende, se nedan.

Styrelsens konstituering och ansvarsfördelning i föreningarna för år 2024


Ordförande
Chang Strömberg, Lönnvägen 32, 184 43 Åkersberga
Tel 08-540 623 93, 070-344 84 27.
e-post: stavaforeningen@telia.com

Kassör
Alexandra Ragnebrink, Poppelvägen 13, 184 43 Åkersberga
Tel 073-40 79 179
e-post: alexandra.ragnebrink@gmail.com

Sekreterare
Eva-Lisa Palmtag, Stavavägen 7, 184 43 Åkersberga
Tel 070-55 00 512
e-post: palmtag.el@gmail.com

Ledamot och ansvarig för Långsjöbadet                                                                                              Jante Kiesbye, Stavavägen 14, 184 43 Åkersberga
Tel 070-030 25 65
e-post:  jante@kiesbye.se

Ledamot och ansvarig för vägar och barmarksunderhåll
Göran Christiansson, Askvägen 10, 184 43 Åkersberga
Tel 08-540 602 51,  070-566 19 36
e-post: ekbackens.schakt@telia.com

Ledamot och ansvarig för bollplan samt fest- och lekplatsen
Jonas von Der Burg, Flädervägen 2, 184 43 Åkersberga
Tel 076-633 75 86
e-post: jonas@hultgren.eu

Ledamot och ansvarig för Stavabadet och båtbryggan norr därom
Rolf Holmström, Sjöbergsvägen 14, 184 43 Åkersberga
Tel 08-540 868 78, 070-590 78 78
e-post: remobygg@telia.com

Suppleant
Fredrik Söderberg Bruce, Sjöbergsvägen 13, 184 43 Åkersberga
Tel 073-501 03 71
e-post: fredrik.soderberg1@gmail.com


Revisorer och suppleant:
Björn Pehrson, Videvägen 5
Tel 08-540 673 77

Jorrit Leenarts, Slånvägen 8
Tel 072- 173 42 12

Ulrika Magni (suppleant), Poppelvägen 33
Tel 08-540 200 01

Valberedning:
Anders Silvén, Hagtornsvägen 28
Tel 070-489 73 52

Susanne Andermo, Stavavägen 11
Tel