Grannsamverkan

Vad är grannsamverkan?

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod där alla boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde. Grannsamverkansmodellen går främst ut på att minska frestelsen för potentiella gärningspersoner som rör sig i området – en väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrott som begås i området.

Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända – det som kan vara brott eller förberedelse till brott.

Grannsamverkan organiseras så att ett huvudkontaktombud för hela bostadsområdet eller föreningen utses och håller kontakten med polisen.
Ett antal kontaktombud utses, vardera med ansvar för ca 10-12 hushåll i villaområden och kanske något fler i flerfamiljshus. Kontaktombuden utgör en länk mellan de boende och huvudkontaktombudet. De boende engageras som medverkande i Grannsamverkan.

Allmänt gäller att vi alla bör hålla ett öga på främmande bilar och besökare i området.
Du äger rätt att beträda en granntomt för att fråga okända personer om vilka de är och vad de gör där.

För att snabbt ta reda på vem ägaren till ett fordon är:
Skicka registreringsnumret som SMS till nr 71456 Exempelvis mlb318. Du får då omedelbart svar i retur från Vägverket om fordonsägaren. Du kan också ringa Vägverkets servicetelefon 0771-14 15 16.

Nedan följer namn och kontaktuppgifter för samtliga kontaktombudet.

Grannsamverkan kontaktombud;   (Huvudkontaktombud Anders Silvén)

Anders SilvénHagtornsv 28, 070-489 73 52, stavagrannsamverkan@gmail.com

Stefan Balogh, Sjöbergsv 19, 070-818 62 54, balogh@hotmail.se

Bo Johansson, Pilvägen 3, 070-657 46 35, 540 608 73, bossejson@hotmail.com

Eva Strömblad, Måbärsv 8, 070-604 97 28, evastava@telia.com

Jenny Hallberg, Stavav 33, 070-458 93 29, jennyg@telia.com

Jante Kiesbye, Stavav 14, 070-228 88 29, 973 196 03, kiesbye@manisonsecurity.se

Sickan Söderlund, Poppelv 3, 070-662 45 72, sickan@hotmail.com

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *