Kategoriarkiv: Vattendom Långsjön

Anläggning sjö nerströms Långsjön

På årsmötet fick styrelsen fortsatt uppdrag att agera mot att fastighetsägaren till Rydboholm 2:1, Carl Douglas, anlägger en sjö nerströms Långsjön med effekten att Långsjöns vattennivå kan komma påverkas negativt. Styrelsen vill informera följande: Stava Fastighetsägareförening (SF) överklagande till Mark- och miljödomstolen (MMD), Länsstyrelsens (Lst) beslut att godkänna Rydboholm 2:1s (Carl Douglas) ansökan att få anlägga en våtmark nerströms Långsjön på markområde Läs mer [...]