Detaljplan och VA i Stava

Föreningen hade under 2018 flera uppvaktningar och möten med kommunens tjänstemän och politiker inför valet om behovet av en detaljplan och kommunalt VA i Stava. I början av 2019 hade föreningen ett möte med kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher som tydligt signalerade om möjligheten till tidigarelagd detaljplan och VA, än vad den nya översiktsplanen anger som antogs 2018.

Föreningen lovades då en återkoppling om mer detaljer inom ca 10 dagar och ytterligare detaljer innan vårt årsmöte som noterades ske den 10 mars. Som informerades på årsmötet erhöll föreningen ingen detaljerad information vare sig inom 10 dagar eller innan årsmötet den 10 mars. Däremot erhöll föreningen ett besked den 13 mars av kommunalrådet att;  kommunen tittat på möjligheten att tidigarelägga detaljplan för att möjliggöra VA i Stava, men kommunalrådet meddelade vidare att sommaren 2018 var problematisk med torka och låga grundvattennivåer och att det då inte är ovanligt att enskilda vattentäkter drabbas av dålig vattentillgång, vilket även skedde i Stava förra sommaren. Kommunalrådet konstaterade vidare att vattenförsörjningen i första hand är ett fastighetsägaransvar och att kommunens ansvar inträder vid akuta lägen, samt att läget bedöms inte vara större i Stava än på andra platser.
Brevet avslutades med att;   kommunen följer utvecklingen noggrant i framtiden och skulle vattentillgången utvecklas negativt måste detta beaktas inför framtida VA utbyggnader.

Styrelsen kunde inte tolka svaret annat än ett politiskt välregisserat NEJ, utan att nämna ordet. Trots det begärde föreningen den 25 mars ett förtydligande eller ett nytt möte, men än idag har föreningen inte erhållit något förtydligande eller återkoppling på det brevet.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *