Sjöbergskorsningen

Stava Fastighetsägareförening har, enligt beslut på årsmötet, motarbetat Trafikverket Region Stockholms (Trv Sthlm) planarbete att helt stänga korsningen mellan Sjöbergsvägen (väg 972) och Väg 276 i ombyggnaden i etapp 1.

Föreningen har motsatt sig detta från första samrådsmötet till näst högsta beslutsinstansen, som är Trafikverket i Borlänge.   Trv Sthlm hade inte tagit hänsyn till, eller utrett konsekvenserna av, att trafiken från/till Sjöberg mm största delen skulle ske genom att trafiken kör av/på vid Stavakorset och kör på Stavavägen till/från Sjöbergsvägen. När Trv Sthlm väl hade utrett frågan var förslag till lösning att tillåta högersväng mot Sthlm från Sjöberg och stänga Stavavägen med en bom. Den senare åtgärden förfogar man inte över och man hade heller inte haft kontakt med väghållaren (Stava Samfällighetsför.) om åtgärden. Återstod trafiken från Sthlm som föreningen anser kommer åka genom Stavaområdet.

En fortsatt öppen vänstersväng från Sthlm (som föreningen förordar intill dess att etapp 2 är klar) gavs inget stöd för hos kommunen eller hos länsstyrelsen. Näst sista instans “Trafikverkets avdelning som fastställer vägplaner i Borlänge” (en oberoende instans till Trafikverket i övrigt) har däremot ifrågasatt om denna lösning att flytta över trafik på Stavavägen kan anses som tillfällig åtgärd då nästa etapp 2 inte ens finns med i länsplanen t.o.m 2025. En bom på Stavavägen kräver väghållarens samtycke vilket inte heller är presenterat i vägplanen. Trv i Borlänge kommer alltså inte fastställa den vägplan som kommunen, länsstyrelsen och inte minst Trv i Sthlm förordat.

Med anledning av detta har Trv Sthlm nu återtagit ärendet från Borlänge och efter samtal med nytillsatt projektledare kommer man att utreda en fortsatt öppen vänstersväng från Sthlm, helt i linje med föreningens förslag. Nytt förslag kommer att ställas ut till samråd under hösten. Detta innebär att ansvariga på kommunen, länsstyrelsen och inte minst Trv Sthlm är de som är ansvariga för att denna vägombyggnad härmed kommer bli närmare 2 år försenat. Det är INTE föreningen och de boende i Stava (som de ryktas om i kommunen) som bär det ansvaret. Vi har bara påtalat det orimliga i att en statlig väghållare planerar  en ombyggnad där trafiken förs över till en enskild väg med betydande genomfart utan väghållarens medgivande.

Föreningarna i Stava ställer stora förhoppningar till det omtag Trv Sthlm nu gör, och att byte av projektledare är en del i den förhoppningen.

Styrelsen

 

En tanke kring ”Sjöbergskorsningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *