Ombyggnad väg 276, Sjöbergskorsningen

Som informerades på årsmötet har myndigheten i Borlänge, som fastställer arbetsplaner för ny- och ombyggnad av vägprojekt, inte godkänt Trafikverket Stockholms vägplan för ombyggnad av väg 276 etapp 1 ska innebära att Sjöbergskorsningen stängs, och som föreningen befarar, trafiken leds på Stavavägen istället.

Trafikverket Stockholm har därefter tvingats omarbetat sin vägplan och etapp 1 på sådant sätt att etappen sträcker sig som tidigare från Sockenvägen i Åkersberga men bara fram till den planerade gångbron vid Säby. Sjöbergskorsningen omfattas inte av etapp 1 längre och korsningen kommer därmed inte att stängas i och med denna ombyggnad.

I Sjöbergskorsningen kommer man istället utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av bättre på- och avfartsfiler till och från Sjöbergsvägen. Busshållplatsen flyttas till Säby och i ett första steg kommer busshpl mot Åkersberga att nedmonteras. Den överhängande risken med påtaglig genomfart på Stavavägen undviks därmed, men i och med dessa åtgärder blir det ingen lokalväg mellan Säby och Sjöbergsvägen.

För nästa etapp nr 2 (gångbron vid Säby till planerade trafikplatsen vid Ryds-Långbro) kommer Trafikverket i höst att starta en ny utredning för att åter se över hur trafiklösningen för väg 276 och eventuell parallellväg skall lösas. Föreningen har allt sedan vägutredningen 2002 motsatt sig en lokalväg mellan Rosenkälla och Sjöbergsvägen norr om 276an då denna skulle helt eller delvis gå igenom Stava. Sedan en tid tillbaka har kommunen planer på en lokalväg från 276an söderut ner mot Svinningevägen vilket bl.a. föranlett den nya utredningen. Föreningen bevakar givetvis utvecklingen och vår ståndpunkt att inte ha en lokalväg norr om 276an genom Stava är numera väl känd hos olika myndigheter.

Etapp 3 avser sträckan mellan Ryds-Långbro och Rosenkälla trafikplats. För denna sträcka finns en väl tilltagen vägplan som syftar till att förse handelsområdet Rosenkälla med all den trafik som alstras dit. Detaljplanen för Rosenkälla är beslutad av kommunen 2014 och nu avvaktas det slutliga beslutet för arbetsplanen hos myndigheten i Borlänge, som lär komma under hösten. Inget uttalat motstånd har framförts under processen så någon överklagan är inte trolig. När väl detta beslut är taget kan byggprojektet startas på allvar om markägaren, familjen Douglas, så önskar. Då först blir det aktuellt med VA dragningen från Svinninge via Stava till Rosenkälla.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *