Samfällighetsföreningens synpunkter på ombyggnad av Väg 276 och stängd korsning vid Sjöbergsvägen

Som vi redovisade vid förra meddelandet om ombyggnad av Väg 276 så vaknade Trafikverket till liv i sista stund och insåg att man saknade synpunkter från väghållaren för Stavavägen, som kommer att påverkas av genomfart om man stänger vänstersväng in på Sjöbergsvägen från Stockholm. Föreningen har lämnat synpunkter, se bifogade dokument 1210 Synpunkter på reviderad arb.plan Trv , i egenskap av väghållare men något samråd om överenskommelse att stänga Stavavägen har Trafikverket inte haft  så hur man kan föreslå en stängd Stavaväg som lösning på genomfartsproblemet då man inte förfogar över det beslutet är fortsatt en gåta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *