Ombyggnad 276an förbi Stava

Trafikverkets planer för vägutbyggnad av 276an mellan Säby och Ryds Långbro ska enligt vägutredning från 2002 byggas om, med bl.a. en lokalväg för busstrafik som man planerat lägga norr om 276an helt eller delvis genom Stava. Detta har föreningen motsatt sig i alla år och har krävt en utredning att förlägga denna lokalväg söder om 276an. Under 1:a kvartalet 2016 planerar Trafikverket start av en  -Åtgärds Val Studie-  (ÅVS) för denna vägsträcka. Det är en form av ny utredning p.g.a. nya förutsättningar som tillkommit sedan 2002. Det nya är inte bara föreningens bestämda synpunkt utan mer den, att kommunen har planer på att förlägga en väg från 276an söderut genom Stava Syd mot Svinningevägen väster om Täljö. Med dessa planer finns stora förhoppningar att vi kan slippa en lokalväg helt eller delvis genom Stava. Denna ÅVS är till stor del avhängig av om vägplanen för ombyggnad av Rosenkälla Trafikplats vinner laga kraft under 1:a kvartalet 2016. Inget talar för att någon kommer överklaga den. Byggstart av trafikplatsen är i sig avhängigt om Rosenkälla Handelsplats blir av, se vidare nästa inlägg. Mer information om detta kan nog ges på årsmötet 2016 som är planerat till söndagen den 13 mars.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *