Väg 276 ombyggnad etapp 1

Länsstyrelsen har inte fullföljt sitt tidigare beslut att kräva att Trafikverket (Trv) löser frågan om genomfartstrafik på Stavavägen om man avser stänga Sjöbergskorsningen.

Trafikverket har i ett beslut den 17 maj -13 (benämnt yttrande) fastslagit att man tillstyrker förslaget att delvis stänga korsningen vid Sjöbergsvägen utan att Trv redovisat en lösning på genomfartsproblemet. Yttrandet är översänt till Trafikverkets myndighetsavdelning i Borlänge som slutligen ska besluta om denna arbetsplan. Om även denna myndighet beslutar enligt förslaget återstår endast för föreningen att överklaga till Regeringen.

Föreningens vädjan om stöd till kommunstyrelsens samtliga ledamöter var helt verkningslös. Ingen formell reaktion eller svar, än mindre något stöd för vårt problem. Annat än ett e-brev från centerns representant, men detta har inte synts av i något formellt stöd från kommunen.

Hur detta ska sluta om etapp 2 ska genomföras enligt vägutredningen från 2002, där man vill anlägga en ny väg (6-7 m bred) mellan Sjöbergsvägen och Rosenkälla parallellt med 276an, som delvis måste gå på våra befintliga vägar, är nästa stora vägfråga för Stava.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *