Länsstyrelsens beslut att av- eller tillstyrka Trafikverkets arbetsplan för ombyggnad av väg 276 etapp 1 med effekt att Sjöbergskorsningen delvis stängs av.

Vid kontakt med Länsstyrelsen inför deras beslut att av- eller tillstyrka arbetsplanen för ombyggnad av väg 276 etapp 1, kan föreningen nu, helt plötsligt, ”läsa mellan raderna” att länsstyrelsen börjat svänga i frågan om att inte längre kräva Trafikverket på en lösning av genomfartstrafiken på Stavavägen. Tidigare har länsstyrelsen framfört att Trafikverket ska lösa frågan om genomfartstrafik på Stavavägen som uppenbarligen blir följden av att man stänger Sjöbergskorsningen för trafik från Stockholm till Sjöbergsvägen.

Länsstyrelsen börjar anse, precis som Trafikverket, att frågan om att stänga Sjöbergskorsningen är mer angelägen än obehaget av genomfartstrafik för boende i Stava, eller att stänga av Stavavägen med bom. Detta sedan Trafikverket inkommit med kompletterande handlingar.

Föreningen har krävt kopia på dessa handlingar och kan konstatera att Trafikverket inte inkommit med nya lösningar. Man vidhåller att skyltning, genomfart förbjuden skall genomföras och därefter om nödvändigt vidta andra åtgärder (man nämner denna gång inte bom på Stavavägen).

Föreningen har insänt ytterligare yttrande på denna komplettering och påvisat att Trafikverket inte förfogar besluta om åtgärder på Stavavägen och att man heller inte någon gång under processen vidtalat föreningen direkt för att finna en lösning i samråd. Föreningen har yrkat på att länsstyrelsen ska återförvisa ärendet till Trafikverket för att de ska utarbeta en lösning på frågan om de ovillkorligen måste stänga korsningen i etapp 1.

Styrelsen kände att det fanns skäl att nu tillskriva samtliga ledamöter i kommunstyrelsen i Österåkers kommun och vädja om deras omedelbara stöd i frågan. På detta brev har ingen ledamot svarat eller reagerat ännu vad vi känner till. Utom Björn Pålhammar (ordf i c i kommunen) som lovat ta upp frågan och därefter återkomma, dock ännu utan resultat. Föreningen avvaktar kommunens agerande och därefter länsstyrelsen beslut.

Om länsstyrelsen tillstyrker arbetsplanen ska denna fastställas av Trafikverkets myndighetsavdelning i Borlänge som förmodligen går på länsstyrelsen linje. Då återstår för föreningen att överklaga ärendet till Regeringen.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *