Utbyggnad Rosenkälla

Styrelsen vill försöka förmedla det beslut som togs av kommunfullmäktige i går (16/6) angående, dels exploateringsavtalet med markägaren samt detaljplanen för Rosenkälla.

Det fanns en uttalad positiv inställning från alliansens alla partier samt stora delar av oppositionen (bl.a. s och rp). Dock begärde hela oppositionen en  “återremittering” av ärendet för att bättre kunna sätta sig in i avtalet och planens åtagande, risker och kostnader som man uttryckte det. Det finns inom den kommunala demokratin möjlighet för en minoritet att besluta om återremittering vilket skedde i går.

Voteringen utföll:  31 för ett beslut i måndags, 19 för en återremittering och 1 avstod.
Det räckte med 17 röster för återremittering. Ärendet  kommer säkert upp för beslut på nästa fullmäktige den 1 september. Då måste beslut tas, ja eller nej.

Av de 19 som röstade för en återremittering bedömer jag att nästan alla är positiva i sak till utbyggnad av Rosenkälla, så de 31 “för ett ja i måndags” kommer då att bli ännu fler. Ett beslut om utbyggnad av Rosenkälla kommer på flera sätt att påtagligt påverka Stava. Bl.a. den planerade VA ledningen genom Stava, vilket även påtalades i fullmäktige som en positiv utveckling för områdena söder och väster om Åkersberga.

Chang Strömberg
Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *