Beslut utbyggnad Rosenkälla

Den 1 september beslutade kommunfullmäktige att anta ny detaljplan för Rosenkälla Handelsområde etapp 1, samt godkände förslag till exploateringsavtal med Orrtornet AB och Wasatornet AB (familjen Douglas). Fullmäktige beslutade även ingå genomförandeavtal med Trafikverket avseende ombyggnad av Rosenkälla trafikplats.

Detta bör innebära att när besluten vunnit laga kraft kommer planeringen för detta att kunna ta fart om inte exploatören (Orrtornet AB ) har andra planer. Men det har nog kostat åtskilliga miljoner hittills så man kan anta att man vill få avkastning på sitt investerade kapital.

Det är alldeles för tidigt att säga när utbyggnaden av VA kommer att påverka Stava, men att dragningen av VA ska ske som det var planerat 2009, från Svinninge till Stava är klart. Föreningen återkommer då vi vet mer om detaljerna.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *