Vatten & Avlopp i Stava

Detaljplan för Rosenkälla Handelsplats antogs av Österåkers Kommun 2015. Byggstart kommer nog inte påbörjas förrän vägplanen för Rosenkälla Trafikplats vunnit laga kraft. När markägaren för Rosenkälla bestämmer byggstart är kommunen skyldig att leverera VA till området inom 2-3 år enligt avtal. Viss förberedelsearbete för detta skedde inför byggstarten 2009, som avbröts. Då fanns inga direkta planer på en detaljplan för Stava. Inför kommande utbyggnad av Rosenkälla, och VA dit genom Stava, har kommunen bestämt att man bör detaljplanelägga Stava, så att VA kan byggas ut i hela Stava och inte bara för Stavav och Lönnv där VA ska dras för att komma vidare till Rosenkälla. Beslut om inriktning av detaljpan i Stava avser kommunen ta i början av 2016. Mer information om detta hoppas föreningen kunna ge på kommande årsmöte söndagen den 13 mars

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *