Rosenkälla trafikplats

Den 22 juni i år fastställdes vägplanen för trafikplats Rosenkälla som är förutsättningen att handelsområdet ska kunna påbörjas i enlighet med den detaljplan som fastställdes för över ett år sedan. Vägplanen överklagades inte och vann därmed laga kraft den 28 juli.

Enligt Trafikverket bedömer man att byggstart kan ske under 2018 och att projektet kan vara färdigt 2020. Dessa tider ligger helt i linje med övriga planer för infrastruktur kring handelsområdet vad gäller bl.a. den planerade avloppstunneln till Käppala.

Hur detta kommer påverka planerna för detaljplan i Stava är ännu för tidigt att säga, men ett av frågetecknen kring dessa planer var just vägplanen. Nu återstår dock frågan när markägaren till handelsområdet tänker sig besluta om byggstart.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *