Kategoriarkiv: Årsmöte

Vindfällen

Föreningen har informerat Skanova och Eon om vindfällen som hänger/hängt i deras ledningar, och till viss del är detta åtgärdat. Föreningen gav vår vinterentreprenör i uppdrag att röja framkomligheten på våra vägar den 2 januari, som skedde till stor belåtenhet. Nu återstår att röja det virke och ris som ligger kvar utefter vägarna. Flera medlemmar har meddelat intresse för ved och åtagit sig att röja på vissa av föreningens vindfällen utefter vägarna. Är det någon Läs mer [...]

Årsmötet 2019

Årsmötet 2019 kommer sedvanligt hållas i Folkets Hus lokaler i Åkersberga och detta år är  lokal  bokad söndagen den 10 mars. Styrelsen har beslutat att föreslå årsmötet att genomföra en gallring av våra gemensamma marker vi äger i Stava. Föreningen äger fastigheterna 4:176, 177, 192 och det är frågan om gallring i olika omfattningar av gammal skog då det på många håll börjar växa igen. 4:177 är det största markområdet och sträcker sig från telemasten i väster, Läs mer [...]

Nytt andelstal 2018

Föreningens årsmöte 2017 beslutade möjligheten för alla fastigheter som inte har andelstalet 4 för permanentfastigheter att under 2017 meddela styrelsen att man på eget initiativ väljer att sin fastighet ska klassas med 4 andelar, och på så vis undvika att i en framtid (när fastigheten permanentas) erlägga en engångsavgift vad 1 andelstal har för värde av föreningens totala kapital. OBS, detta gäller inte fastigheterna utmed Sjöbergsvägen med andelstal 2. Styrelsen vill påminna Läs mer [...]

Allmän info från årsmötet

Allmän information från årsmötet och styrelsen för Stava Samfällighetsförening 2016 - Medlemmar uppmanas att rensa sly mellan tomtgräns och vägen. - Varje medlem ansvarar för att den egna trumman under infarten hålls rensad från löv och sand mm, speciellt inför vintern. - Det råder hundförbud vid badplatserna under badsäsongen. Hund ska hållas kopplad i lekparken. Vidare uppmanas samtliga hundägare att plocka upp hundlort efter sig på vägar, lekplats, badplatser och Läs mer [...]