Allmän info från årsmötet

Allmän information från årsmötet och styrelsen för Stava Samfällighetsförening 2016

– Medlemmar uppmanas att rensa sly mellan tomtgräns och vägen.

– Varje medlem ansvarar för att den egna trumman under infarten hålls rensad från löv och sand mm, speciellt inför vintern.

– Det råder hundförbud vid badplatserna under badsäsongen. Hund ska hållas kopplad i lekparken. Vidare uppmanas samtliga hundägare att plocka upp hundlort efter sig på vägar, lekplats, badplatser och andra allmänna platser. Vidare har önskemål uttryckts om att inte låta hundarna kissa på våra postlådor.

– Dansbanan kan hyras för privat ändamål och ljudet ska vid kvällshyrning dämpas senast midnatt.

– Gemensam bastutid en gång i veckan, se hemsidan. Bastun kan även hyras för eget bruk, kontakta ansvarig för Långsjöbadet.

– Sopkärl och brevlådor med mera ska placeras utanför vägbanan. Brevlåda ska monteras att hålla emot den snömängd som kan komma att plogas upp mot lådan.

– Inga fordon får stå uppställda på föreningens vägar. P-tillstånd krävs för parkering på platser avsedda för ändamålet. Detta för att förhindra infartsparkering av utomstående. P-tillstånd erhålls hos vägansvarig i styrelsen. Nokas (fd Svensk Bevakningstjänst AB) kontrollerar att fordon, i första hand på Stavavägen, har P-tillstånd.

– Hastigheten på våra vägar i Stava är 30 km/h. Åker vi bil igenom gångtunneln gäller gånghastighet då den vägen är gångväg. Styrelsen vädjar om sakta fart i tunneln så vi inte riskerar att Trafikverket drar in det tillfälliga tillståndet för trafik genom gång-tunneln. Årsmötet uppmanar alla att hålla oss till hastighetsbegränsningen 30 km/h.

– Snö från egen infart får inte skottas ut och läggas på insidan av snövallen dvs på vägen, och snö från egen tomt får inte forslas ut och läggas på föreningens mark. Varje medlem ansvarar för att skotta framför egen soptunna för att möjliggöra sophämtning vintertid.

– Önskar medlem vara uppsatt på föreningens sändlista för information mm, meddela detta till föreningens e-postadress: stavaforeningen@telia.com.

– Medlemsavgiften ska vara inbetald senast den 31 maj. Obetald avgift kan omgående lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning med extra avgift som påföljd för fastighetsägaren.

Allmän information från årsmötet och styrelsen för Stava Fastighetsägareförening 2016

– Fiskeförbud med fasta redskap gäller i Långsjön, och totalt fiskeförbud från Långsjöbadets badbrygga på grund av risk att fastna med drag i markduk som finns i badet.

– För fiske i Garnsviken krävs fiskekort (200:-) som löses hos Garnsvikens Fiskevårdsförening. Medlemmar i Stava Fastighetsägareförening är genom servitut vattenägare och äger rätt att köpa kräftfiskekort (300:- + fiskekort). Fritt fiske med handredskap för ungdomar under 18 år. Fiskekort kan köpas genom fiskevårdsföreningens kassör Peter Almén, tel: 070-593 56 15

– Samtliga medlemmar uppmanas hålla ordning och reda på sina tomter, då det gagnar helhetsintrycket av Stava.

Styrelsen, på årsmötets uppdrag

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *