Nytt andelstal 2018

Föreningens årsmöte 2017 beslutade möjligheten för alla fastigheter som inte har andelstalet 4 för permanentfastigheter att under 2017 meddela styrelsen att man på eget initiativ väljer att sin fastighet ska klassas med 4 andelar, och på så vis undvika att i en framtid (när fastigheten permanentas) erlägga en engångsavgift vad 1 andelstal har för värde av föreningens totala kapital. OBS, detta gäller inte fastigheterna utmed Sjöbergsvägen med andelstal 2.

Styrelsen vill påminna de medlemsfastigheter som ännu inte gjort detta och som har avsikten att så göra inkomma med sin skriftliga begäran på post eller via e-brev.

Styrelsen vill samtidigt påminna om möjligheten att inkomma med motioner (förslag) till årsmötet 2018, som enligt stadgarna ska ha inkommit senast 31 december.

STYRELSEN

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *