Vindfällen

Föreningen har informerat Skanova och Eon om vindfällen som hänger/hängt i deras ledningar, och till viss del är detta åtgärdat.

Föreningen gav vår vinterentreprenör i uppdrag att röja framkomligheten på våra vägar den 2 januari, som skedde till stor belåtenhet. Nu återstår att röja det virke och ris som ligger kvar utefter vägarna. Flera medlemmar har meddelat intresse för ved och åtagit sig att röja på vissa av föreningens vindfällen utefter vägarna. Är det någon ytterligare som önskar detsamma vill vi att ni kontaktar föreningen på adressen stavaforeningen@telia.com eller 070-3448427 (Chang Strömberg). Föreningen kommer inte röja träd som stått på föreningens mark och nu hänger i ledningar/stolpar eller på hus. Det senare är en försäkringsfråga för respektive husförsäkring. Vissa vindfällen som inte ligger i vägen kan komma att bli liggandes tillsvidare.

De träd som stått på tomtmark som föreningen röjt på vägen förutsätter vi att respektive tomtägare tar hand om. Har man inte den möjligheten kontakta någon medlem i området. Flera har framfört sitt intresse för ved, bl.a. bastugruppen.

Föreningens tidigare information om förslag till årsmötet om gallring i området kan ha fått viss dignitet som förslag. Föreningen efterlyste synpunkt på i vilken omfattning man anser att gallring ska ske på det grönområde man bor granne med, eller annat grönområde. Synpunkter tas tacksamt emot på stavaforeningen@telia.com . Konkret förslag kommer redovisa i kommande årsmöteshandlingar, som i år kommer skickas ut som e-brev till er som uppgivit er adress till föreningen.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *