Årsmötet 2019

Årsmötet 2019 kommer sedvanligt hållas i Folkets Hus lokaler i Åkersberga och detta år är  lokal  bokad söndagen den 10 mars.

Styrelsen har beslutat att föreslå årsmötet att genomföra en gallring av våra gemensamma marker vi äger i Stava. Föreningen äger fastigheterna 4:176, 177, 192 och det är frågan om gallring i olika omfattningar av gammal skog då det på många håll börjar växa igen.
4:177 är det största markområdet och sträcker sig från telemasten i väster, halva Långsjön, Poppelv vändplan, skogen öster om Poppelv, utmed gamla ledningsgatan norr om Videv och Hasselv vändplan och i söder till 276an och fram till bollplan.
4:192 är kvarteret runt bollplan
4:176 utmed Sjöbergsv, området öster om Slånv vändplan och ner till Stavabadet.

Om ni har några synpunkter och önskemål hur det grönområdet som berör er närmast, eller annat område bör gallras, tar styrelsen gärna emot synpunkter i vilken omfattning gallring alternativt ingen gallring bör ske på ett specifikt område som föreningen äger.
Ni kan gärna återge synpunkter till föreningens e-post adress   stavaforeningen@telia.com

Även frågan om detaljplan och bygglov för flerfamiljsboende i Stava kommer att behandlas på årsmötet. Möteshandlingar kommer i år för första gången att utsändas via e-post i slutet av februari till de som lämnat sin adress, övriga i brevlådan. Vi kommer meddela på hemsidan när detta skett så ni som ingen handling fått kan påtala detta.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *