Kommande barmarksunderhåll

Styrelsen har beslutat att påbörja arbetet med barmarksunderhållet 2020 enligt det förslag till budget 2020 som årsmötet ännu inte haft möjlighet att ta ställning till (pga coronaläget). Styrelsen har även beslutet påbörja planeringen att åtgärda och bygga ut p-platsen bredvid cykelstallets ordinarie plats, som en motion till årsmötet föreslår.

I nästa vecka kommer samtliga vägdiken att kantskäras och åtgärdas i övrigt. Så fort som alla rishögar har flisats kommer vägarna att hyvlas (om ca 1-2 veckor). Därefter kommer ny hyvling ske om ytterligare några veckor samt nytt ytlager av samkross spridas på så gott som alla vägavsnitt. Utöver detta kommer sedvanligt underhåll som kantklippning och saltning mm  ske.

Därefter är planen att dika och återställa delar av de befintliga vägdikena efter gallringen. Då flera av föreningens dike på våra grönområden nu är möjliga att komma åt att rensa och dika kommer även detta ske när det är så pass torrt att maskin lättare kan ta sig fram.

Styrelsen sammanträder i början på maj där beslut om årsmötet kan hållas i 17 maj eller annan tid. Om årsmöte kan hållas under våren/sommaren är planen att försöka hålla årsmötet på vår festplats. Likaså om vi kan kalla samman till en aktivitetsdag, och möjligheten att hålla midsommarfestligheterna i år.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *