Fastighetens andelstal vid förekomsten av extra hushåll

Årsmötet beslutade 2020 om ”avgift för allmänt underhåll” motsvarande 2 andelar för de fastigheter som har fler hushåll än ett på sin fastighet, i stället för att fastigheten åsätts ytterligare 4 andelar. Denna variant har som konstruktion varit av frivillig art.

Styrelsen har fakturerat de fastigheter som har bedömts ha extra hushåll, som medfört visst merarbete i diskussioner och argumentation med berörda. Flera fastigheter har inte betalat alls trots påminnelser och inte heller återkopplat med någon uppgift varför.

Styrelsen har kontaktat flera instanser och fått ett juridiskt besked att det finns prejudicerande dom, som fastställer att fastighet med flera hushåll ska debiteras dubbelt andelstal, och detta kan inte föreningen negligera. Styrelsen kommer föreslå årsmötet 2021 att fjolårets beslut ersätts av det juridiskt riktiga regelverk kring extra hushåll. Ytterligare information erhålls i kommande kallelse till årsmötet.

Styrelsen har beslutat nya andelstal för berörda fastigheter, vilka kommer erhålla skriftligt meddelande om detta med möjlighet till synpunkter. Fastigheternas andelstal fastställs som vanligt på årsmötet när debiteringslängden beslutas.

Styrelsen
Stava Samfällighetsförening

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *