Vinterunderhåll 2017-2018

Föreningen har tecknat förlängt entreprenadavtal med Ekbackens Schakt AB för plogning och sandning av området. Uppdraget sker i princip på samma förutsättningar som förra året. Beslutet har givetvis fattats på särskilt styrelsemöte där Göran Christiansson inte närvarat pga jäv.

Eventuella synpunkter kan framföras på föreningens e-post adress eller till ordförande som är styrelsens kontaktperson detta år. Föreningen ansvarar inte för gångvägarna vid och utmed infarten från 276an, men den väghållaren har tydligen anlitat samma entreprenör som föreningen har.

Inför vintern är det viktigt att alla kollar sin trumma under tomtinfarten så den inte är igensatt så smältvattnet inte rinner in på föreningens väg. Likaså att fordon, soptunnor och annat inte placeras så det hindrar vinterunderhållet.
Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *