Styrelsens konstituering 2016

Efter årsmötet samlades de delvis nyvalda styrelserna i våra båda föreningar för att konstituera sig.

Årsmötet i de båda föreningarna omvalde Chang Strömberg till ordförande.
Styrelsen i de båda föreningarna utsåg ånyo Rolf Wide till kassör samt Christine Lindström Nordin till sekreterare
Övriga ledamöters ansvarsområde fördelades enligt följande i samfällighetsföreningen:
Vägunderhåll: Göran Christiansson
Långsjöbadet: Niclas Schierman
Stavabadet: Rolf Holmström
Bollplan, Fest- och lekplatsen: Gunilla Nyberg

I fastighetsägareföreningen har Rolf Holmström ansvar för båtbryggan i Garnsviken.
Kontaktuppgifterna till styrelsen kommer inom kort att uppdateras på hemsidan

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *