Vägarbete Poppelv och Hasselv

I nästa vecka med början på måndag den 19 sep kommer föreningens fortsatta arbete utefter Poppelvägen och Hasselvägen att påbörjas. Föreningen kommer byte gamla och trasiga väg- och sidotrummor. Trasiga och gamla betongrör som sidotrummor (under infarterna) byts innan underhållsansvaret tas över av föreningen efter samråd med berörd fastighetsägare, i enlighet med årsmötets beslut.

Arbetena innebär tidvis begränsad framkomlighet men inte helt avstängd väg annat än när några vägtrummor under Poppelvägen byts. Detta byte kommer ske mitt på dagen när trafiken bedöms vara minimal. Under veckan kommer även arbete utföras utefter Hasselvägen, men ingen planerad avstängning.

För frågor kontakta föreningen på stavaforeningen@telia.com

Styrelsen
gm Chang Strömberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *