Vägarbete Stava

Söndagen den 19 juni kommer föreningens vägar att hyvlas för att därefter saltas. Utöver detta kommer Poppelvägen och Alstigen att på måndag morgon beläggas med ytlager grus, vilket stundtals kan innebära vissa framkomlighets problem.

Det förekommer att flera fastighetsägare, på bl.a. Stavavägen, har sina soptunnor kvar på vägkanten. Soptunnorna ska INTE stå vid vägkanten annat än när det är sophämtning. Det försvårar vägunderhåll och möten. Vänligen ta bort era soptunnor från vägkanten.

Vissa har byggt en “träbro” över diket för att ha soptunnan på. Under förutsättning att man själv klipper sly mm i diket däromkring, bör denna lösning inte medföra några problem för vägunderhåll mm.

STYRELSEN

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *