Vägar och diken

Föreningen har nu utfört arbetet att gå igenom diken med väg- och sidotrummorna utefter Poppelv, Alstigen och Hasselvägen så att vattenflöde har fri väg. Tyvärr har vi påträffat att Eons elkablar i Poppelvägen inte ligger på regelrätt djup. Enligt lagen som hänvisar till ”Svensk Elstandard” ska kablarna ligga på 55 cm och inte över vägtrummorna. Detta är vi ense med Eon om, men trots det ännu ingen enighet vad vi gör åt saken nu. Att byta en vägtrumma med elkablar ovanför trumman försvårar och fördyrar föreningens arbete exempelvis.

Efter dessa arbeten har föreningen trots detta ytterligare belopp kvar inom budget och därför är avsikten att, om vädret tillåter, utföra motsvarande arbete utmed Fläder- och Slånvägen i år. Nästa år hoppas vi kunna utföra arbetena i områdets resterande vägar.

Arbetet innebär att trasiga-, icke fungerande trummor eller gamla betongtrummor ska bytas ut innan föreningen övertar ansvaret att hålla sidotrummor fungerande. Detta kan vara viktigt den dag vi eventuellt drabbas av ett långvarigt skyfall. Som andra föreningar drabbats av med förödande konsekvens om vattnet inte har en chans att rinna undan. Föreningen bekostar och utför trumbytet om det sker i samband med arbetet i övrigt på vägen, men trumman betalas av fastighetsägaren. En 6 meters trumma 200 mm kostar 2022 1400 kr inkl moms och frakt. Efter vägsyn återkommer föreningen till de medlemmar som behöver byta ut sin trasiga eller gammal betongtrumma.

Medlem som vill behålla bredare infart får givetvis betala för två trummor och har man två infarter som man vill behålla ska avtal om fullt underhållsansvar för den andra infarten upprättas med föreningen. För frågor kontakta undertecknad.

Styrelsen
gm Chang Strömberg
070-344 84 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *