Styrelsemöte april -16

Styrelsen i samfällighetsföreningen beslutade…
–   om formerna kring årets barmarksunderhåll. Hyvling och sandsopning är beställd. Därefter ev grusning där behov kan föreligger. Efter förnyad hyvling kommer vägarna att saltas. Kantklippning beställt till efter midsommar.
–   skrotbilen vid p-platsen är anmäld för bortforsling. Regelverket kring fordon med känd ägare är komplicerad och invecklad.
–   anlita maskin att dra upp de av bävern fällda träd i Garnsviken.
–   beställa 2 fotbollsmål med nät att levereras till mitten av april.
–   provtagning av vattenkvalitén ska tas på brunnarna vid Hagtornsv 21 och Stavav 19.
–   acceptera uppsägning av S Davidssons Åkeri avseende entreprenadavtal om vinterunderhåll.
–   reglera hur upphandling av tjänster ska ske om Ekbackens Schakt AB anlitas.
–   verka för att majbrasa ordnas då Långsjöföreningen meddelat att man avser återuppta Valborgsfirandet vid Långsjön.
–   Aktivitetsdag söndagen den 24/4 kl 9.30 med arbete vid Stavabadet och båtbryggan, Bollplanen samt sedvanlig röjning och städning i lekparken och vid infarten.
Styrelsen i fastighetsägareföreningen beslutade…
–   tillskriva kommunen och påtala eventuella brister angående vattennivån i Garnsviken enligt gällande vattendom.
–   tillskriva Telia Öppen Fiber att man inte följt gällande nyttjanderättsavtals andemening att alla medlemmar skulle erhålla möjligheten att koppla på fiber till sin fastighet.
–   se över den bristfälliga bron över södra utloppet av Långsjön för åtgärder.
–   tillskriva Trafikförvaltningen angående föreningens synpunkter på förslaget om indragen busstrafik mellan Åkersberga – Danderyd av buss 621.
Närmare information om Långsjöföreningens positiva engagemang att återuppta valborgsfirandet, samt möjligheter för medlemmar att lämna ris till majbrasan kommer senare.

Styrelsen

En tanke kring ”Styrelsemöte april -16

  1. Hej jag får inget svar från Rolf Holmström ang båtplats. Jag önskar få veta om båtplats finns i Garnsviken?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *