Rättelse av tidigare information

Hej alla Stavabor och fortsatt trevlig sommar
Den 1 maj i år la styrelsen ut ett inlägg på hemsidan där vi glädjande kunde informera att kommunen äntligen författat ett yttrande till Mark- och miljödomstolen där man motsatte sig ett förlängt tillstånd på 30 år. Föreningen fick kopia på yttrandet (bifogas Yttrande 130311 ÖK ) efter att kommunstyrelsens AU ((bestående av m ,fp ,s) beslutat  föreslå kommunstyrelsen fastställa yttrandet som kommunens åsikt. Strax innan kommunstyrelsens möte i april drogs detta ärende bort från dagordningen och har därefter inte återkommit. Kommunstyrelsens ordförande har bekräftat detta till föreningen och att kommunen därmed inte har ingivit något yttrande alls till domstolen, vilket är mycket beklagligt och anmärkningsvärt. Så här slarvigt och lättvindigt hanterade inte kommunen denna fråga inför beslutet om bergtäkt förra gången 2005

Skälet har av obekräftade uppgifter angetts vara oenighet inom ett eller möjligen flera styrande partier. Det finns krafter inom kommunen som gärna ser att denna bergtäkt ges ett 30 årigt tillstånd och det är uppenbart att dessa krafter påverkat processen. Men domstolen har ännu inte meddelat sitt ställningstagande.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *