Ny dom angående arbetstider i bergtäkten

Som tidigare meddelats har Länsstyrelsen i april 2012 i ett skriftligt “Meddelande” förklarat att de arbetstider som finns i bilaga 3 till beslutet från 2005, och som Åkersberga LBC frivilligt åta sig att följa, inte längre gäller.

Arbetstiderna i bilaga 3 anger bl.a. att sprängning och den bullrande skutknackningen bara får ske vissa tider under veckan och bara mellan november – mars.

Föreningen ansåg detta som befängt och överklagade till Mark- och miljödomstolen (MMD) som i maj 2012 meddelade att länsstyrelsens “meddelande” inte gick att överklaga.

Föreningen överklagade då till Mark- och miljööverdomtolen (MMÖD) som meddelade prövningstillstånd och beslutade återförvisa ärendet till MMD eftersom man ansåg att det visst gick att överklaga “Meddelandet” från länsstyrelsen.

MMD beslutar i december 2012 att bifalla föreningens yrkande och upphäver länsstyrelsens beslut.

Å LBC överklagar givetvis till MMÖD som ger dem prövnings-tillstånd.

Den 14 oktober beslutade MMÖD att avslå ÅLBCs överklagande och anger att beslutet inte kan överklagas. Därmed har MMÖD fastställt att arbetstiderna enligt bilaga 3 i beslutet från 2005 gäller och länsstyrelsens beslut upphävs. Detta har Å LBC omedelbart att rätta sig efter.

  • Arbetstiderna enligt beslutet från 2005 anger följande:                                                        Borrning, sprängning:          nov-mars.   må-to 8-17, fr 8-16.                                                 Skutknackning, förkross:    nov-mars.   må-to 6-22, fr 6-16                                  Efterkrossning:   hela året. må-to 7-17, fr 7-16.                                                                      Utlastning:           hela året. må-fr 6-18

Utöver detta anges att mätning av vibrationer, buller och av grund- och ytvatten skall utföras på vissa fastigheter/platser i Stava. Boende i Stava skall innan sprängning sker förvarnas 2-3 dagar innan. Å LBC ska även bilda en samrådsgrupp av representanter för kringboende.

Mycket av detta har Å LBC inte uppfyllt de senaste åren och uppenbarligen med sitt överklagande inte heller velat uppfylla. Man lovar nu i det andra pågående ärendet om en förlängning av tillståndet från 2015 i 30 år (som kommer att på ske så djupt ner i berget att det berör grundvattnet,) att det inte kommer påverka vårt grundvatten i Stava. Men är inte förtroendekapitalet på vad Åkersberga LBC lovar och sedan uppfyller förbrukat???

Motståndet mot en bergtäkt 30 år till, fortsätter tillsammans med Vallentuna Kommun m.fl. Tyvärr har Österåkers Kommun valt att ligga lågt, med misstänkt syfte att släppa fram bergtäkten ytterligare 30 år. Det föreligger uppenbart en spricka i det ledande partiet angående detta.

Styrelsen

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *