Yttrande från kommunen ang bergtäkten

Kommunalrådet Michaela Fletcher Sjöman har till föreningen framfört att kommunen avser insända yttrande till Mark- och miljödomstolen inför beslutet om förnyat tillstånd på 30 år eller inte. Österåkers Kommun avstyrker tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet för bergtäkt nordväst om Stava.

Detta med motivering att det inte är förenligt med kommunens planer för Rosenkällaområdet. Kommunen planerar anta detaljplan, och Trafikverket vägplan, för området under 2014.

Kommunalrådet avslutar yttrandet med att om mark- och miljödomstolen trots allt medger förnyat tillstånd yrkar kommunen på att tillstånd inte ges längre än på 10 år.

Föreningen ser givetvis positivt att kommunen äntligen har uttryckt något i detta ärende, även om det nu sker ”fem i tolv”. Vi har påtalat att kommunen bör beakta intrånget på grundvattnet och att detta inte bör tillåtas i ett eventuellt 10 årigt tillstånd. Detta tackade men för och skulle beakta. Nu återstår att avvakta domstolens beslut som väntas komma under hösten 2013.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *