Fiberkabelutbyggnad i Stava

Föreningen och Telia Skanova har i veckan enats om ett nyttjanderättsavtal som reglerar befintliga telekablar i området samt den beslutade utbyggnaden av fiberkabel som kommer att  påbörjas snarast. Nya kablar kommer att förläggas på samma sätt som nuvarande telekablar är förlagda, med möjlighet till markkabel i framtiden. Avtalet reglerar även att Telia bekostar flytt av stolpar mm om föreningen behöver bredda eller flytta väg e.d. i framtiden.

Arbetet påbörjas med viss rensning av sly och grenar som hindrar utbyggnaden i stolplinjenätet. Enligt avtalet skall Telia ta hand om det ris man avverkar.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *