Kungörelse ang bergtäkten

Hej alla stavamedlemmar
Styrelsen vill göra medlemmarna uppmärksammade på den kungörelse som infördes i DN och SvD den 10 december. Som framgår där ska närboendes synpunkter vara inkomna senast den 23 januari om ni känner att ni vill avge synpunkter på att få en bergtäkt i 30 år som ska sprängas så djupt att man måste pumpa bort och avleda grundvatten från täktens botten. Sammanlagt ska 12 miljoner kubikmeter kunna utvinnas utöver annan verksamhet som asfalt, betong och återvinning.

Vad är Åkersberga LBCs garantier värda, att detta INTE kommer i en framtid att påverka grundvattentillgången för boende i Stava. Skulle en bergtäkt i 30 år även innebära att utbyggnaden av Rosenkälla  inte blir av, så kommer med stor sannolikhet kommunalt VA inte byggas ut inom närtid till Stava.

Men tillgånngen på grundvattnet lär väl inte påverkas denna jul så styrelsen vill passa på att önska alla en snörik och gnistrande fin Jul och hopp om ett Gott Nytt År, utan beslut om 30-årig bergtäkt.

Styrelsen
Chang Strömberg

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *