Dom i Mark- och Miljödomstolen

Som tidigare redovisats har föreningen överklagat länsstyrelsens meddelande från april 2012 till Mark- och Miljödomstolen (MMD). Meddelandet angav att bilaga 3 (om arbetstider) i beslutet att bedriva bergtäkt från 2005 mm inte gäller som beslut.
MMD avvisade vår överklagan med motiveringen att man inte kan överklaga ett “meddelande”. Föreningen överklagade då det beslutet till Mark- och Miljööverdomstolen som hade annan uppfattning att det kunde man visst och återremitterade ärendet ill MMD.

Den 6/12 2012 meddelades dom i ärendet där MMD helt går på föreningens linje och beslutade att bifalla föreningens överklagande och upphäver länsstyrelsens “meddelande”. MMD anser att bilaga 3 gäller som en del av beslutet från 2005 att bedriva bergtäkt. Därmed ska bl.a. sprängning ske mellan nov-mars.

Domslutet vinner laga kraft den 28 december 2012 om inte länsstyrelsen eller Åkersberga LBC väljer att överklaga beslutet till Mark- och miljööverdomstolen. Det är lite märkligt att Å LBC som själva föreslog dessa arbetstider mm som ett frivilligt åtagande inte längre vill kännas vid dem, genom att via länsstyrelsen få till stånd ett beslut/meddelande att krypa ur sitt åtagande. Det var väl månne inte detta som man blev utsedd till årets företagare av Österåkers KOmmun, eller…???

Föreningen återkommer den 28/12 i ärendet.

Chang Strömberg
Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *